ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัยสภาองค์กรชุมชนตำบลบางแก้ว

ตำบลบางแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอละอุ่น ห่างจากต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม สู่การจัดการตนเอง สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโยงเหนือ

ตำบลนาโยงเหนือ เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า แต่เดิมพื้น…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัยเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

ตำบลปากน้ำ ตั้งเป็นตำบลในรัชกาลไหนไม่แน่นอน จนมาถึงสมัย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ จากแปลงสู่ปาก

“เขาไม้แก้ว น่าอยู่ผู้คนน่ารัก” เป็นคำขวัญของคนเขาไม้แก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก้าวใหม่กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น… สู่คนเขาวงกต

ตำบลเขาวงกต อยู่ในเขตการปกครองอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวสำโรง สู่ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ตำบลหัวสำโรง ตำบลเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอแปลงยาว จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากปัญหา สู่การจัดการตนเอง คนปะเหลียน

ตำบลปะเหลียน เป็นตำบลที่มีความสำคัญต่อเมืองปะเหลียนในอด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากปัญหาที่ดิน สู่การจัดการตนเองที่ยั่งยืน โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลช่อง

ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลขอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ สู่ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลมะรุ่ย

เดิมคำว่า”มะรุ่ย” จากคำบอกเล่า มาจากคำว่า “หมากลุย” (คำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ระบบดี กติกาเด่น เป็นเครื่องมือ สร้างธรรมมาภิบาลผ่านโครงการบ้านพอเพียง

ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา        บางเหรียง…

อ่านรายละเอียด