ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านยากจนแต่ใจไม่จน” ที่เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คุณภาพชีวิตดีเริ่มต้นที่….หนองม่วง

ตำบลหนองม่วง  อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีทั้งหมด 14 ห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่หลักทองเพื่อความมั่นคง

ตำบลไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  ประชากรส่วนใหญ่มีเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การสร้างฐานชีวิตที่มั่นคง ‘คนบางเป้า’

ตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากจังหวัด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาควนสุบรรณ เดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน

ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทุนด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

นับ 1 จากหมู่บ้าน สร้างสวัสดิการที่ยั่งยืน

หากจะเอ่ยถึงสิ่งบ่งชี้ความเข้มแข็งของภาคประชาชน อาจจะมี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัยสภาองค์กรชุมชนตำบลบางแก้ว

ตำบลบางแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอละอุ่น ห่างจากต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม สู่การจัดการตนเอง สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโยงเหนือ

ตำบลนาโยงเหนือ เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า แต่เดิมพื้น…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัยเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

ตำบลปากน้ำ ตั้งเป็นตำบลในรัชกาลไหนไม่แน่นอน จนมาถึงสมัย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ จากแปลงสู่ปาก

“เขาไม้แก้ว น่าอยู่ผู้คนน่ารัก” เป็นคำขวัญของคนเขาไม้แก…

อ่านรายละเอียด