สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ส่งเสริมการออม เกื้อหนุนสวัสดิการ ขยายงานเศรษฐกิจชุมชนตำบลกระแสบน

“ส่งเสริมการออม   พร้อมเป็นแหล่งเงินทุน    เกื้อหนุนสวั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง

ตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ร่วมใจพัฒนา สู่รากฐานความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งของตำบลสะตอน

สะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  คำว่า “สะตอน”  สันนิ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พลิกชีวิตด้วยพลัง…กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปรือ

เดิมมีหนองน้ำมากมายและหนองน้ำมีต้นปรือมากมาย เดิมมี 9 ห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านมั่นคงผีขุด สานฝันคนจน ให้มีบ้านที่มั่นคง

สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด  ชื่อเดิม  กลุ่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

บ้านพอเพียงตำบลบางยอ แก้ปัญหาคนจน

ตำบลบางยอตั้งอยู่ในเขตกระเพาะหมู (เกาะบางกะเจ้า) อ.พระป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบทแก้ไขปัญหาคนจน ด้วยสภาองค์กรชุมชนตำบลปากน้ำประแส

ตำบลปากน้ำประแส   อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีจำนวน  7 หมู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทะเลน้อย

“กล้วยน้ำว้าขึ้นชื่อ เลื่องลือผักกระชับ  จุดพักทั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ชุมชนร่วมใจ พัฒนาบางน้ำผึ้งให้ยั่งยืน

ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตำ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ช่วยเหลือ แบ่งปัน ดูแลกัน วันละบาท @ วังตะเคียน

ตำบลวังตะเคียน หรือ บ้านวังตะเคียน ได้มาจากคำว่า วัง หม…

อ่านรายละเอียด