ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บางงาม : จากแผนพัฒนาตำบลสู่ “ชุมชน ถนน ปลอดภัย”

รู้จักตำบลบางงาม           จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ซ่อมบ้าน สร้างคน บ้านพอเพียงชนบทเทศบาลตำบลเจดีย์

“ตำบลเจดีย์” เป็นตำบลดั้งเดิมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภออ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“เศรษฐกิจและทุนชุมชนก้าวไกล ด้วยเกษตรปลอดภัยของคนตำบลหนองสรวง”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รถไฟทางคู่ การพัฒนาเมือง สู่… การพัฒนาคน

การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) เป็นวิถีที่คน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ประเพณีสาโท แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคนตำบลดอนทอง”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านหลังใหม่ที่อยู่อาศัยมั่นคง ด้วยสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าคล้อ

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนตำบลยายชา สู่การจัดการขยะ เกษตรปลอดภัย ป้องกันภัยพิบัติ

ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 6 หมู่บ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนตำบลโคกแย้สดใส ชุมชนสุดสวย ด้วยเกษตรอินทรีย์

โดย คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกแย้   การพัฒนาเศร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง… คนตำบลลำสนธิ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส สู่การจัดการตนเอง”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ตำบลเพนียด ตำบลต้นแบบคุณธรรม นำสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

                                                       …

อ่านรายละเอียด