ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช.จับมือขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้าปี 2563 จัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน 500 กลุ่ม

กรุงเทพฯ/ พอช.จับมือขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศขับเคลื่อน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Benefits1img 0273

พอช.และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ จัดสมัชชาฯ ครั้งที่ 1 เผยทั่วประเทศจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว 5,997 กองทุน มีเงินรวมกันกว่า 15,360 ล้านบาท

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Care Share Create1 1 Resize

พอช.เดินหน้าพัฒนาคนทำงาน-ผู้นำชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งเป้า 15,000 คนทั่วประเทศ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ/ พอช.เดินหน้าพัฒนาคนทำงานในขบวน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคู้ยายหมี ช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย และไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย

ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้น…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 66940

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเขตห้วยขวาง ร่วมมอบทะเบียนบ้านประชารัฐริมคลอง ณ ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2562 นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

องค์กรการเงินชุมชน แก้จนอย่างยั่งยืน คนทุ่งโพธิ์

ตำบลทุ่งโพธิ์อยู่ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี เมื่อปี พ.ศ. 251…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สุขภาพดี สังคมมีสุข กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลาดสวาย

จากคำบอกเล่าที่บอกต่อกันมา  ตำบลลาดสวายหรือว่าบึงลาดสวา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สุขที่ได้ให้….กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเกลือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการแต่เด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนตำบลแกลง เวทีกลางสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตำบลแกลง เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดระย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สถาบันการเงินใกล้บ้าน ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ เพื่อการพัฒนาชุมชนคนดงน้อย

ตำบลดงน้อยเดิม ได้อยู่ในความปกครองของอำเภอพนมสารคาม ต่อ…

อ่านรายละเอียด