ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองบุญสวัสดิการไทบ้านตำบลโคกสารล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

การช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน จัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ระบบสวัสดิการฐานรากความเข้มแข็งในชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ในชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  ยังมีประชากรอีกหลายร้อยคน  …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Huai Thap Than1

ทับทัน : พลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ปกป้องฐานทรัพยากรอาหารชุมชน

ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ต่างปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เศรษฐกิจชุมชน “นุ่งไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม” ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้เริ่มต้นสำรวจข้อมูล “…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การทอผ้าไหม การเพาะกล้าไม้ การเลี้ยงจิ้งหรีด ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประชาชนส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่องเล่าวิถีคนริมมูล : ตำบลนิคมสวัสดิการชุมชนถ้วนหน้า สู่..นครแห่งความสุข

ตำบลนิคม แยกออกมาจากตำบลสตึก เมื่อปี 2518 ปัจจุบันมีหมู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่อง “เกษตรอินทรีย์สุขภาพดี ลดหนี้ ชีวีเป็นสุขของสภาองค์กรชุมชนโคกสะอาด”

ในการทำเกษตรอินทรีย์ คือ  “ทางรอดมิใช่ทางเลือก” สภาองค์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ขยะทองคำ หรือขยะพิษอีเลคทรอนิกส์ รายได้เศรษฐกิจดี สุขภาพ ต้องดีด้วยที่ ตำบลแดงใหญ่

“ขยะทองคำ  หรือ ขยะพิษอีเลคทรอนิกส์ สร้างรายได้ เศรษฐกิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติของชุมชน พัฒนาคนกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวสนาม ตำบลหนองแวง”

ตำบลหนองแวง เป็นส่วนหนึ่งของ 8 ตำบล ของ อำเภอหนองบัวแดง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ชื่นมื่นทั่วหน้า ผู้ว่าเมืองจันท์ มอบบ้านพอเพียง 212 หลัง งบ 3.8 ล้านบาท

จันทรบุรี : พ่อเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยภาคีพัฒนาคุณภาพชีว…

อ่านรายละเอียด