ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 82405439 2509236662521151 5696666156933316608 N

ภาคีเครือข่ายจัดงานบายศรีสู่ขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วมคืนสู่ชุมชน ทางเลือกทางรอดภัยพิบัติคนอุบลฯ

อุบลราชธานี/ 19 มกราคม 2563 มูลนิธิชุมชนไท เครือข่ายชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ประธานบอร์ด พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ คนไร้บ้าน ‘บ้านโฮมแสนสุข’ ที่ขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์ตั้งหลักชีวิต-สร้างอนาคตใหม่

ขอนแก่น /  ไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 116560

พอช.ร่วมมือ Depa สนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลพวา จ.จันทบุรี ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเตือนภัยช้างป่า

จ.จันทบุรี /ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563  พอช.และ de…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจัดงาน ‘พลังสวัสดิการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020’

                                                 สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

นายกฯ เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมฯ “คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม”

คลองเปรมประชากร / พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 157260

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง  และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า บ้านห้วยน้ำมา  เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 8326

พอช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์และงานสำคัญของ พอช.ประจำปีงบประมาณ 2563

กรุงเทพฯ / ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 2563 สถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 20200107111658 Img 8151

พอช. ร่วมกับ depa สนับสนุนชุมชนบ้านมั่นคง ในที่ดิน สปก.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติในการเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า บ้านห้วยน้ำมา เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

‘จุรินทร์’ รองนายกฯ เยี่ยมบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าว ตั้งเป้าหมาย 10 ปีให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย 1.2 ล้านครอบครัวทั่วประเทศ

คลองลาดพร้าว/ รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได…

อ่านรายละเอียด