ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Khaolan1

“พลิกชีวิตชุมชน ด้วยพริกแกงหลังบ้าน”

หมู่บ้าน อพป.บ้านมะเดื่อทอง หมู่ 5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทบาทองค์กรชุมชนต่อการจัดการที่ดินทั้งระบบ เทศบาลตำบลแม่กลอง

ตำบลแม่กลอง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่ยกเป็นอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาโบสถ์

ตำบลนาโบสถ์ เป็นตำบลหนึ่งใน 3 ตำบล ของอำเภอวังเจ้า จังห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Bangkhunteak1

มอบความสุข ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากโครงการบ้านพอเพียงชนบท

นักจัดการสื่อชุดความรู้สมุทรสงคราม ตำบลบางขันแตก เป็นตำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพัฒนาบ้านบึงประดู่

ตำบลทับหมัน  มีชื่อตามหมู่บ้านทับหมัน  ซึ่งมีประวัติควา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้เบญจพรรณอยู่ริมแม่น้ำน่าน ซึ่ง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

วิถีชีวิตชาวคลอง(บางน้อย) สู่เส้นทางแผนธุรกิจ ท่องเที่ยวโดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบางน้อย หรือ บางน้อย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ตำบลศรีสำโรง

เทศบาลตำบลศรีสำโรง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งตะวันออกข…

อ่านรายละเอียด