สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

“ถ้ามีทุนเกิดวิกฤตอะไร เราอยู่ได้เราเข้มแข็ง” ที่ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566  ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านบ่อ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง 344798246 701461095067629 8892769496502205355 N

พอช.และทีมผู้ประสานงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง(พทร.) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองอโยธยา ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง

วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 344399136 607258214784426 6870216936040849436 N

แกนนำสวัสดิการชุมชน “ฅนกำแพง” ร่วมปฏิรูปขบวนสวัสดิการชุมชนแนวใหม่ : ฝันให้ไกล ก้าวไปด้วยกัน”

กำแพงเพชร / 29-30 เมษายน 2566 ได้มีการจัด “เวทีพัฒนาแกน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

คนเมืองแพร่สร้างป่าเปียก-แนวกันไฟมีชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน-ปลูกกาแฟลดการเผา¬- ลด PM 2.5

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันดับไฟป่าในยามกลางคืนที่ป่…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือ

8 ปี…เส้นทาง ‘น้ำพางโมเดล’ อ.แม่จริม จ.น่าน เป้าหมาย “มีกิน มีใช้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี…มีกฎหมายเป็นธรรม !!”

ชาวตำบลน้ำพาง  อ.แม่จริม  จ.น่าน  ร่วมกันฟื้นฟูป่า  สร้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 10

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ พอช. ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 26 เมษายน 2566  4 หน่วยงานประชุมหารือแนวทางการส่…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 343417372 255422660259961 6200191639497005145 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2131 : กลุ่มจังหวัดอ่าวไทยหารือแนวทางและออกแบบ การติดตามหนุนเสริมพื้นที่ตำบล จังหวัด ชููประเด็นการพัฒนาคนในการสร้างฐานงานพัฒนาแบบองค์รวม

สุราษฎร์ธานี/ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สำนักงานภาคใต้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 343747304 574797198082817 4549338875570670299 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2130 : สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจหลักคิด

ปัตตานี/ วันที่27 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 343554681 2593825750774523 9122750902067806721 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2129 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเบตง

ยะลา/ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

‘โลตัส’ มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวชุมชนโรงปูนโดนไฟไหม้ ด้าน พอช. – ชุมชนเตรียมสร้างที่พักชั่วคราว-บ้านมั่นคง

ผู้แทนโลตัสมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชาวชุมชนโรงปูน (27 …

อ่านรายละเอียด