บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109427838 2908487392596074 3902528557902973644 N

เรื่องดีดีทีชุมชน ตอนที่ 1006 :คุณสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชุมชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ

อุบลราชธานี / คุณสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

จังหวัดอุทัยธานี-พอช. รวม 16 หน่วยงานผนึกพลังฟื้นฟูชุมชนชาวแพสะแกกรัง อนุรักษ์ชุมชนเรือนแพแห่งสุดท้ายของประเทศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

จังหวัดอุทัยธานี-พอช. รวม 16 หน่วยงานผนึกพลังฟื้นฟูชุมช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109582302 148277226842104 1361190373643990949 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1005 : ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับโซน(ตะวันออก) 4 อำเภอ 22 สภา ประกอบด้วย กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย และ เกาะพะงัน ขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนระดับโซน

สุราษฎร์ธานี / ณ ศาลาหมู่บ้านตำบลทุ่งกง ประชุมสภาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108203400 3372441152787454 6866314546732060524 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1004 : พอช.จับมือภาคีเดินหน้าพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 ปัตตานีเดินหน้าพัฒนาศั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108318760 1495564830623142 8913966270437941484 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1002 : คณะทำงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด

พิจิตร / คณะทำงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 123563

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1001 : สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปั๋งได้จัดพิธีมองเอกสาร การใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน (โฉนดชุมชน) จำนวน 1395 แปลง

เชียงใหม่ / สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปั๋ง โดยมนพรรณ์ สุคำภี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

เรื่องเล่าของชาวแพสะแกกรัง (2)

“ชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรังถือเป็นชุมชนชาวแพแห่งสุดท้ายขอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวเด่น 472837

พอช. และ พช. ได้ประชุมหารือสร้างความร่วมมือระหว่างการทำงานร่วมกัน

กรมพัฒนาชุมชน / วันที่ (14 ก.ค. 63) เวลา 14.00 น.  สถาบ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109457479 148040723532421 5397964827537432022 O

เรื่อวดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 999 : สภาองค์กรชุมชนตำบลโมถ่ายจัดกิจกรรมดำนาข้าวสานต่อประเพณีอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมคนใชยา

สุราษฎร์ธานี / สภาองค์กรชุมชนตำบลโมถ่ายจัดกิจกรรมดำนาข้…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 107841181 320607815630665 1215921425507849868 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 998 : เกษตรชุมชน เพื่อการแบ่งปัน ชีวิตใหม่ บ้านมั่นคง ริมคลองลาดพร้าว เขตหลักสี่

ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา เชิงสะพานไม้ / สมาชิกสภากรุงเทพม…

อ่านรายละเอียด