ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดิน 151229039 865866990643429 6541558291012791778 O

สภาลมหายใจพะเยาจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM2.5”

พะเยา / ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง เครือข่า…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151266669 3822840367776294 2596948519239162670 O

” สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากพูนพัฒนาจำกัดจัดประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมจ่ายปันผล ร้อยละ 10 สมาชิกได้เฮกันถ้วนหน้า”

นครศรีธรรมราช / ณ ศาลาชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากพู…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151053960 3820546734672324 7198368708884453874 N

” กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่ จัด ประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี สมาชิกกองทุนและหน่วยงานภาคีเข้าร่วมอย่างคึกคัก “

นครศรีธรรมราช /  เมื่อวันที่20/2/2564 กองทุนสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151523893 439086180875151 8669022546283098925 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1263 : กองทุนตำบลบ้านราม และกองทุนตำบลควนชะลิก ได้รวมตัวกันในการพัฒนาศักยภาพกรรมการโดยกระบวนการถอดบทเรียน

นครศรีธรรมราช / กระบวนการพัฒนาศักยภาพกรรมการสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 15425553

7 หน่วยงานจับมือร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร/ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เครือข่ายสภาอ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150712073 3501948476583293 4734144769277960813 N

พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีลงบันทึกความ (MOU) ร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ทุกมิติ

นครพนม /  นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคตะวันออก…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150893158 723177701921193 6846853515451320093 N

พอช.สำนักบ้านมั่นคงและที่ดินร่วมกับภาคประชาสังคม ลงพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านมั่นคง ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น /  พอช.สำนักบ้านมั่นคงและที่ดินร่วมกับภาคประชาส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคง 152028985 723047255267571 6163686282902971622 O

พอช.ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก (กลุ่มเมือง) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ และโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2564

สมุทรปราการ /  ณ ศูนย์ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 149628035 810994379495767 6115251671982923514 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1262 : “ครบวงจร ถูกต้อง กว้างไกล รู้ใจประชาชน”

สุราษฎร์ธานี /  สภาองค์กรชุมชนตำบลพ่วงพรมครดำเนินการลงพ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 150420989 722697021969261 2802668990358917042 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1261 : กองทุนสวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีรส่งมอบวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย

สิงห์บุรี / กองทุนสวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตำบลท…

อ่านรายละเอียด