สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนเกาะติดสถานการณ์ covid-19 117386412 3296298440430492 3459506980778949609 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1088 : พอช.ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนราธิวาสและคณะทำงานพัฒนาผู้นำชุมชนภาคใต้ชายแดน

นราธิวาส / พอช.ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนราธิวาสและ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117387028 3334177183339011 4790937186248254140 N (1)

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1087 : “ปักธงสู่ฟ้า”

 การประชุมขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มเหนือบน1 (ล้านนาตะวันตก) …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117386866 2992813014163511 1463127863211713062 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1086 : คนโนนราษีโฮมแฮงดำนาแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

มหาสารคาม /  สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนราษี ร่วมกับสภาฮักแพง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117877441 738163286747134 9115604020055327199 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1085 : รมว พม. และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากจากพายุซินลากูที่ผ่านมา

เชียงใหม่ / ชาวบ้านดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ยินดีเมื่อรัฐม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117807017 2988354884609324 925790442058379447 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1084 : บวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปี 2564 จำนวน 4 ครัวเรือน

นครพนม /  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117537823 3295780963815573 7509407938127033643 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1083 : ตำบลตำนานเริ่มลงมือซ่อมสร้าง ‘บ้านพอเพียง’

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117386102 3819588408071588 5680122466050890767 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1082 : พอช.สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาผู้นำผู้นำภาคเหนือ

พิษณุโลก /  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักง…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 116736142 2083490101795858 5590603503805598777 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1081 : ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายสำนักงานสาขา อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการเก็บเงินสมทบของสมาชิกประจำสาขา

ปัตตานี / นายธนกร ไชยภักดี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเท…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117352675 1711226312366995 6493169550882981251 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1080 : เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและจัดทำตัวชี้วัดถอดบทเรียนจังหวัดเลย

เลย/  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลย ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสวัสดิการชุมชน 13620020 1159897050718413 1320267742063918685 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1079 : วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด / เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ต.หนองแคน รวบรวมสม…

อ่านรายละเอียด