พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nontoom

ปลูกผักไร้สาร อยู่ดีกินดี มีอาหารปลอดภัย ที่ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khokphet

“นักประชาสัมพันธ์น้อยส่งเสริมการออม” กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน : เรื่อง/ภาพ เด็กและเยาวชนที่นี่ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Muangyang

ตามไปดู ศูนย์เรียนรู้เกษตรพื้นฐานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

“เราต้องหมั่นเข้าไปตรวจเยี่ยม เอาใจใส่ ดูแล ในพื้…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Sakaeprong

ตามไปเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Wanghinkorat

“สถาบันการเงินชุมชน”รั้วกันทางการเงินสร้างทุนชุมชนที่ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

 เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบล วังหิน อำเภอโนนแดง จั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kaendong

น้ำดื่มคุณภาพตรา “ทิพย์สมบูรณ์”ผลิตโดยชุมชน เพื่อชุมชน ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongsanonr

สืบสานภูมิปัญญาชุมชน “ข้าวเม่าไรซ์เบอร์รี่” ที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kanthararom

เกษตรผสมผสานที่ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลหนึ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tanonhak

ไปชิม “กระยาสารทสูตรดั่งเดิม” ภูมิปัญญาชุมชนที่ตำบลถนนหัก

ความรู้ต้องอยู่ควบคู่ภูมิปัญญา การทำขนมกระยาสารทนับเป็น…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Seka

คีย์แมนแดนเซกา: การสร้างความร่วมไม้ร่วมมือสู่ความสุข

เรียบเรียงข้อมูลโดยขบวนองค์กรชุมชนตําบลเซกา อําเภอเซกา …

อ่านรายละเอียด