พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 118159824 3288943177857122 4368618764364977205 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1096 : “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สู่สังคมอันดามันแห่งความสุข”

กระบี่ /  สัมนากลุ่มจังหวัดอันดามัน ณ The pine apple ho…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 511513

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1095 : เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 18 กองทุน 18 ท้องถิ่น

ภูเก็ต / เรื่องดีดี วันนี้ เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหว…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117804806 3305212036205799 3879799964929236628 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1094 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกในโครงการบ้านพอเพียงชนบทและโครงการบ้านมั่นคงในจังหวัดชุมพร

ชุมพร / นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117939275 618697105743248 2979816831365805571 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1093 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทภูมินิเวศอ่าว ก ไก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ / นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาคณะกร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117735574 3004316696346476 1704691742452407562 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1092 : นายสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจ พม. ลงพื้นที่ตรวจการและเยี่ยมเยียนบุคคลากรส่วนหน่วยกระทรวงฯและพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน

นายสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมแล…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

วุฒิสภา-ภาคีเครือข่ายฯ จัดเวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองกัมมันตะกับตำบลเข้มแข็ง” ‘นพ.ประเวศ’ แนะสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้เป็นวาระแห่งชาติแก้ปัญหาการเมือง-เศรษฐกิจ

พอช./ วุฒิสภา-ภาคีเครือข่ายฯ ร่วมจัดเวทีเสวนา ‘พลเมืองก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวเด่น 1

ชาวตำบลรับร่อ จ.ชุมพร จัดเวทีประชาคมแก้ไขปัญหาที่ดิน ลงมติเสนอเพิกถอนพื้นที่ป่าทับที่ทำกินเกือบ 130,000 ไร่

จ.ชุมพร/ ชาวตำบลรับร่อ จ.ชุมพร  จัดเวทีประชาคมแก้ไขปัญห…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117438142 1262437350759235 8862402338263722369 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1091 : เรายังคงมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องการจัดการทรัพยากรของคนในชุมชน เวทีสานพลังองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า)

กำแพงเพชร /เรายังคงมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องการจัดกา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 118162399 2642528756063363 612789152501996032 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1090 : เปิดโรงทอนครบางจำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี / นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสวัสดิการชุมชน 117591978 683919772196321 6799753723982317056 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1089 : ทีมคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ สร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ มีอำเภอปง,อำเภอจุน,และอำเภอเชียงม่วน

พะเยา / ทีมคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเ…

อ่านรายละเอียด