พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 268776

เรื่องดีดีที่ชุมชนตอนที่ 1105 : “การพัฒนาศักยภาพผู้นำ คนรุ่นใหม่ กับการจัดการความรู้และการสื่อสารสาธารณะ”

กำแพงเพชร / ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้  เครือข่าย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Messageimage 1598415079417

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1104 : สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

https://web.codi.or.th/wp-content/uploads/2020/08/38162…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสภาองค์กรชุมชน 1598351138757

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1102 : สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดงจับมือภาคี ปลูกป่า สร้างรูปธรรมแผนฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะ

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1598351508401

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1101 : นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117774940 3317178055009197 7976889111726054353 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1100 : ช่วยกันซ่อมสร้างบ้านพอเพียง ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง

Cr.ชุติมา เกื้อเส้ง

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 118006435 3010048302439982 6171218270533796197 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1099 : องค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 17 ตำบล สรุปบทเรียนข้อค้นพบจากการทำงาน

ชัยภูมิ /  ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหว…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 118239960 3311253715601631 4439498817236637054 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1098 : กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้องร่วมมอบบ้านและสิ่งของ บ้านผู้ยากไร้

สุราษฎร์ธานี / กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้องร่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 120512516

พอช.  ร่วมกับหน่วยงานภาคี  จับมือมณฑลทหารบกที่11 สร้างบ้านพอเพียง ตำบลปลายบาง

  นนทบุรี : วันนี้ (24/08/63)  พอช.  ร่วมกับหน่วยง…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านมั่นคง 117713034 158121539191006 427879736704301139 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1097 : ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน และทีมงาน พอช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี / คุณสมสุข บุญญะบัญชา ( พี่เขียว ) …

อ่านรายละเอียด