พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nonpasang1

การจัดสรรแก่ทุกครัวเรือนบนพื้นฐานความเป็นธรรม ที่ตำบลโนนป่าซาง

ทีมวิชาการถอดบทเรียนความรู้ หรือที่เรียกกันว่า “ทีมชอบถ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bangluang4

การเรียนรู้เพื่อการเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของเด็กและเยาวชน

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

ประชาชน หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน รวมใจพัฒนา สู่การบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล

เขียนโดย สุนา  สร้อยเซียน      “เมืองเก่าโบราณ สถา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านพอเพียงก็เพียงพอ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลคอทราย”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mouangmoo1

ก้าวข้ามอุปสรรค สร้างความเชื่อมั่น ใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารกองทุน

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Jedriew1

ผ้าปักสไบมอญ งานฝีมือ สร้างรายได้ ของตำบลเจ็ดริ้ว

ตำบลเจ็ดริ้ว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ongkharak4

บ้านมั่นคงด้วยสภาองค์กรชุมชนตำบลองครักษ์

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีประวัติความ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nahinlard2

โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาหินลาด ใช้สภาองค์กรชุมชนฯ แก้ปัญหาผู้เดือดร้อน

ตำบลนาหินลาด เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอปากพลี  จั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Na Yai Am Municipality1

เทศบาลนายายอาม ร่วมใจเพื่อบ้านใหม่ที่ยั่งยืน

เทศบาลตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  เป็นเ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khamphaung1

จากฐานทรัพยากร สู่การท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจให้กับคนคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด อยู่ในเขตพื้นที่โนนสูง…

อ่านรายละเอียด