สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 121050718 3269206229845141 2665936925303373362 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1157 : !! สิ้นสุดการรอคอยที่ดินทำกิน วันนี้จึงมีแต่รอยยิ้ม!!

เชียงใหม่ / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พอช.- คณะประสานเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดสัมมนา “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยพลังองค์กรชุมชนฯ ปี 2564-2565”

พอช./ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม สถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 121111076 776812832882179 37547210469870204 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1156 : เริ่มแล้ว…ชาวบ้านห้วยม่วง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงมือลงแรงกันขุดหลุมเสาเอก เตรียมสร้างบ้าน

เชียงใหม่ / เริ่มแล้ว…ชาวบ้านห้วยม่วง ตำบลสบเตี๊ย…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 119970118 646656196280672 7210102349411779698 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตำบลเข้มแข็งกับ ผญ โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ต.ศิลาลอย จ.ประจวบฯ

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 120894326 3148237868621024 1636746140544935262 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1155 : พิธีเปิดโครงการบ้านพอเพียงชนบท ของสภาองค์กรชุมชนตำบลบุ่งค้า อ.เลิงนกทา ฯ

ยโสธร / ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพิธีเป…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ

เรื่องดีดีที่ชุมชน บ้านมั่นคงชนบท ต.ข่วงเปา

https://www.youtube.com/watch?v=cQ-vdtczfxQ&feature…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1601975017407

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1154 : มอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาภู

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1601974924215

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1153 : มอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลชื่นชม

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 7657

เครือข่ายคนจนรวมพลังรณรงค์ ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2563’ คึกคัก ยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-พัฒนาคุณภาพชีวิตคนจน

  กรุงเทพฯ / เครือข่ายสลัม 4 ภาค ศูนย์รวมพัฒนาชุมช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ Messageimage 1601878719531

เรื่องดีดีที่ชุมชน…ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโป่งเทวี จ.เชียงราย #20 ปี พอช.ภาคเหนือ

https://web.codi.or.th/wp-content/uploads/2020/10/โป่งเ…

อ่านรายละเอียด