ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 2

พอช. แสดงเจตนารมณ์ “พม.โปร่งใส” ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต

พอช./ วันนี้ เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 130269265 679055659666731 4572583432604102010 O

พอช. จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ชาติ

พอช. / วันนี้ เวลา 09.30-12.00 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1 450x300

งาน ‘มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตะวันตก’ ที่ จ.อุทัยธานี ‘ดิน..คือชีวิต น้ำ..คือสายเลือด ป่า..คือพลัง’ และการสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

ชาวกะเหรี่ยงบ้านพุเม้ยง์ อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  จ.อุทัย…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 2528

“บ้านสวย น้ำใส อยู่อย่างไรให้มีสุข” จากผู้บุกรุกสู่การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของคนริมคลองลาดพร้าว

  กรุงเทพฯ/ 5 ธ.ค.63 พอช.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมกา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 7389193

พอช.ร่วมประชุมกับ ปปช.ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุงเทพมหานคร / วันที่ 2-3 ธ.ค.63  ที่โรงแรมมิราเคิลแกร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 7151649

พอช.และสภาองค์กรชุมชนจับมือ ปปท.ทำแอ็คชั่นแพลนหนุนเสริมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เช้าวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) น…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้ 1 (1)

ชาวเล-มันนิ-กะเหรี่ยงรวมพลังร่วมประกาศปฏิญญา ‘หลีเป๊ะ’ พร้อมขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนกลุ่มน้อย

เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล/  ปิดฉากการจัดงานรวมญาติพันธุ์ชาวเลค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคใต้บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

ภาคีเครือข่ายจัดงานรวมญาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 11 ที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เผยชาวเลมีปัญหาเรื่องที่ดิน 36 พื้นที่ โดนเอกชน-รัฐฟ้องขับไล่ที่ 28 คดี ด้าน พอช.พร้อมสนับสนุนบ้านพอเพียงชาวเล 150 หลัง

เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล/  ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ประชาสังคม-ชาว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก Img 2027

พอช. ร่วมกับหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่เศรษฐกิจและทุนชุมชน ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิต การเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา

  กาญจนบุรี/27 พ.ย 63 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 800

พอช. ร่วมกับภาคีเครือจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 “คนกรุงเคาะกติกาหาบเร่แผงลอย”

สมัชชาสุขภาพ กทม. ครั้งแรกของประเทศ เห็นพ้องกำหนดกติกาก…

อ่านรายละเอียด