ภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Timeline 20230913 155513

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ พอช. จับมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เวทีบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 52420639

ประเดิมเวทีวิชาการ ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ จัดเสวนา ‘การแก้ปัญหาชุมชนในที่ดิน รฟท.’ แผน 5 ปี 27,000 ครัวเรือน

เวทีเสวนา ‘การแก้ไขปัญหาชุมชนที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 7567

คนจนรวมพลังจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ รณรงค์แก้ปัญหาทั่วประเทศ ‘ชุมชนในที่ดิน รฟท.-ท่าเรือคลองเตย-ห้องเช่าราคาถูก-ชุมชนริมคลอง-ชายฝั่งทะเล’

ผู้ร่วมแถลงข่าว  และชาวบ้านจากเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก 1

ปิดงานสัมมนา ‘Rebranding สวัสดิการชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ผลักดัน ‘พ.ร.บ.ส่งเสริมสวัสดิการ’ ยกฐานะกองทุน

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานสัมมนา  โดยมีนายอนุกูล  ปลัด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 2

‘วราวุธ’ รัฐมนตรี พม. ยืนยันจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาททั่วประเทศ 2.2 ล้านครัวเรือน รวม 990 ล้านบาท วันจันทร์ 18 กันยายนนี้

                 “เงินอุดหนุนบุตร” เป็นโครงการของรัฐบาล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 1

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค-พอช.จัดงานสัมมนา ‘Rebranding สวัสดิการชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’

ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้าร่วมงานสัมมนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่องดีดีที่ชุมชน: ตอนที่2161“ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจทุนชุมชม”จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำดอกไม้จันทร์ จ.มหาสารคาม

             วันที่ 11 ก.ย.66 สภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน 3

“หัวนาโมเดล” ตำบลโนนข่า จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กศน.ตำบลโนนข่า กรมส่งเสริมการเรียนรูอำเภอพล สำนั…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน 1

ชาวบ้านไร่ใต้ จ.อุบลราชธานี ร้องถนนสร้างไม่เสร็จ หวั่นน้ำท่วมซ้ำการจราจรเน่า

ตำบลไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ตำบลไร่ใต้ อ.พ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 46538998

พอช. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเต…

อ่านรายละเอียด