สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 153241273 3831415926918738 5103312803595339180 O

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบล ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ปัตตานี / เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จูงพี่ จูงน้อง จูงเ…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 151297347 725356491703314 5420727376002492495 O

สภาลมหายใจพะเยาจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM2.5”

พะเยา /22 ก.พ.2564 สภาลมหายใจพะเยาจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 150927497 3825430957517235 9161535528881299578 N

“พอช.ใต้จัดเวทีบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์และชุมพร”

สุราษฎร์ธานี / ณ ห้องประชุม ตึกบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลั…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 152096935 749913145954976 8821888953756984668 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1265 : เสน่ห์หนึ่งของการทำงานบ้านมั่นคง คือ การได้เห็นมุมพิเศษของชุมชน

เสน่ห์หนึ่งของการทำงานบ้านมั่นคง คือ การได้เห็นมุมพิเศษ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 152422495 725066431732320 3794050727268459530 O

พอช.กาคกลางตะวันตก ลงพื้นที่สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยภายใต้การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ

ประจวบคีรีขันธ์ / สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดิน 153334751 3682593288455538 428111543862073800 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1264 : ยกระดับไปสู่กลไกเชิงสถาบัน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสร้อยหล้า บ้านแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

แพร่ / เมื่อการทำงานยกระดับไปสู่กลไกเชิงสถาบัน กลุ่มเกษ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนภาคเหนือ 151184088 1679986372180986 3679807712054795854 O

เครือข่าย​องค์กร​ชุมชน​จังหวัด​พิจิตร ​เข้าร่วม​ประชุม​และ​ทำบันทึก​ความ​ร่วมมือ​(MOU​)​ขับเคลื่อน​เครือข่าย​ภาค​ประชาสังคม​ในการต่อต้านการทุจริต​

พิจิตร / เครือข่าย​องค์กร​ชุมชน​จังหวัด​พิจิตร​ นายสิน​…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 151229039 865866990643429 6541558291012791778 O

สภาลมหายใจพะเยาจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM2.5”

พะเยา / ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง เครือข่า…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151266669 3822840367776294 2596948519239162670 O

” สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากพูนพัฒนาจำกัดจัดประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมจ่ายปันผล ร้อยละ 10 สมาชิกได้เฮกันถ้วนหน้า”

นครศรีธรรมราช / ณ ศาลาชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากพู…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชน 151053960 3820546734672324 7198368708884453874 N

” กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่ จัด ประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี สมาชิกกองทุนและหน่วยงานภาคีเข้าร่วมอย่างคึกคัก “

นครศรีธรรมราช /  เมื่อวันที่20/2/2564 กองทุนสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด