พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

เครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชิวิต “ Kick Off พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง”

    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 3269751

พอช. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2566-2580 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาที่อาศัยระยะ 20 ปี

พ. 31 พ.ค.66 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงกา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 5316650

คณะผู้บริหาร พอช. เข้าร่วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พื้นฐานประชาธิปไตยอัตรลักษณ์ไทย

พ. 31 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ประชุม 1 อาคาร HS05 ค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 350921960 824547872518917 4047542836617813666 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2148 : ขบวนองค์กรชุมชนขอนแก่นผนึกกำลังภาคีขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ

ขอนแก่น/ วันที่ 31 พฤษาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะมนุษยศ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 350508373 790813852397285 1282974131901630526 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2147 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนสักพร้อมขับเคลื่อนโครงการ big Rock”

สุราษฎร์ธานี/ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ข้อมูล…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคง S 5275765

ผู้แทนเครือข่ายภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และทีมผู้ปฎิบัติงานที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง พทร. บมค. ลงพื้นที่ชุมชนวัดใหม่ยายมอญ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงาน

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ชุมชนวัดใหม่ยายมอญ เขตบาง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 5267552

พอช. ลงพื้นที่ริมรางจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟนครราชสีมา

วันเสาร์ 27 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. ณ ที่ตั้ง โครงการก่อสร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 647746

พอช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน “ออกแบบกระบวนการ กลไกการขับเคลื่อน ภายใต้แนวทางการปฏิรูปขบวนองค์กรชุมชน และ พอช.

กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา นายกฤษดา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 3252244

พอช.อีสาน จับมือ มมส.และเครือข่ายองค์กรชุมชน สร้างรูปธรรมความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสาน

มหาสารคาม / วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงอื่นๆ 1

“ช่างชุมชนจันทบุรี” ยกระดับมาตฐาน หนุนการสร้างบ้านพอเพียง

จันทบุรี/ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด