ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน ‘ปาบึก’ พัดถล่มพื้นที่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลท่าดี บูรณาการงานผ่านฐานทุนธรรมชาติ

“ท่าดี” เป็นตำบลเล็ก ๆ มีอายุมากว่า 300 ปี  ตั้งอยู่บริ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าศาลา บูรณาการแผนพัฒนาผู้สูงอายุทุกมิติ

ตามหนังสือ ชุดท่าศาลาคดีศึกษา ด้วยรักและภูมิใจในแผ่นดิน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาป่าและน้ำอย่ายั่งยืน สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยปริก

ตำบลห้วยปริก อยู่ในพื้นที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมรา…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ฝายมีชีวิตยางค้อม พัฒนาระบบเกษตรผ่านการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ตำบลยางค้อม เมื่อก่อนเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองใน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รำลึก 1 ปีดินโคลนถล่มบ้านชาวลัวะห้วยขาบ จ.น่าน ทหารช่างเตรียมช่วยสร้างบ้านพักถาวรหลัง บ.รับเหมาทิ้งงาน

จ.น่าน /  จัดงานรำลึกครบรอบ 1 ปีดินโคลนถล่มบ้านชาวลัวะห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการชุมชนตามวิถีพอเพียง สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลนาเรียง ในสมัยก่อนเรียกบ้านไม้เรียง ต่อมาเปลี่ยนเป็…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาหลวงเสน

ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประวั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Na Mo Bun1

การจัดการพลังงานทางเลือกระดับชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลนาหมอบุญ เดิมเป็นชื่อของหม่อมบุญ ซึ่งตามประวัติได้ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ดอกจูดบาน” ประเพณีการร่วมแรงขององค์กรชุมชนอำเภอชะอวด การรักษาทรัพยากร และเศรษฐกิจชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจักสาน คืองานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง นับเป็นงานฝีมือที่คน…

อ่านรายละเอียด