ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการขยะตำบลแดนชุมพล

ตำบลแดนชุมพล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านแดนชุมพล ตำบลแดนชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 16 02

เรื่อง กล้วย แต่ไม่กล้วยที่บ้านโชคชัย ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ไหนๆเขาก็ปลูกกล้วยกัน แปรรูปกล้วยกันทั้งกล้ายตาก กล้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ฝายชะลอน้ำ สร้างป่า ฟื้นฟูทรัพยากร

ตำบลแม่ยางฮ่อ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  คำว่า “ แม่ยา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 14 01

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ตั้งอยู่ในสำนักงานเทศ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการหมอกควันและไฟป่าตำบลไผ่โทน

ตำบลไผ่โทน ทิศเหนือ   ติดต่อตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม สู่ความยั่งยืนของชุมชน จากครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยม อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าแดง

ประวัติ และความเป็นมาของวัดป่าแดง การสร้างบ้านแป๋งเมือง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก๊าซชีวมวลตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ตำบลเตาปูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ไปทางทิศใต้ ไปต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รากฐานของชีวิต พลิกได้ด้วยเงิน 1 บาท

ตำบลแม่ถอด เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเถิน จ.ลำปาง พื้นที่ส่ว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 12 01

เห็ดหวาน หน่อไม้กรอบ ผักหวานป่า อาหารปลอดภัย จากป่าน้ำม่าว โดยพลังของชุมชนตำบลปง

ป่าน้ำม่าว ตำบลปง. อำเภอปง จังหวัดพะเยา จากเดิมเคยเป็นป…

อ่านรายละเอียด