ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พาช้างกลับบ้าน : เสียงก้องจากชุมชน

  สภาพทั่วไปตำบล           ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมด้วยเงิน 1 บาท”

ตามทางสันนิษฐานพื้นที่ตำบลนายาง ตั้งอยู่เขตการปกครองของ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทเกิดสวัสดิการทั้งตำบล

เทศบาลตำบลลำปางหลวง เริ่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงโพธิ์แทน พลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย

ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทช่วยรวมญาติทั้งตำบล

พัฒนาความเป็นมาขององค์ความรู้ ตามที่ผู้นำชุมชนกล่าวขานส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงบึงทองหลาง จากความต้องการของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตำบลบึงทองหลางเป็น 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอลำลูกกา ตั้งอยู่ท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ สู่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลโรงหีบ

ส้มโอขาวใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอนุมัติให้ใช้ตราสั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลหนองใหญ่ เข้าถึงผู้ยากไร้ สร้างความร่วมมือ

ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นสุขา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

ตำบลอุโมงค์ มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดลำพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลสิงโตทอง สร้างระบบการดูแลซ่อมที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ตำบลสิงโตทอง  อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยก…

อ่านรายละเอียด