ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ซาววาสายน้ำเศรษฐกิจ ตำบลพระพุทธบาท

ตำบลพระพุทธบาท มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ  39.84 ตารางก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

มะม่วงส่งออกตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ตำบลผาตอ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอท่าวังผามี 7 หมู่บ้านดังนี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 18 01

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่ขนาดเล็กที่สุด และมีประวัติศาสต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ผักปลอดภัยตำบลศิลาเพชร

ตำบลศิลาเพชร   เป็นสังคมชนบท  สังคมเครือญาติ  ประชากรส่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ทองม้วนสูตรโบราณบางโตนด” สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ตำบลบางโตนดตามประวัติความเป็นมาของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เทศบาลตำบลบ้านปินพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านปิน  ชุมชน “บ้านปิน” ก่อตั้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก้าวย่างในเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาป่า

รู้จักตำบลนาป่า ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ “…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการขยะตำบลแดนชุมพล

ตำบลแดนชุมพล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านแดนชุมพล ตำบลแดนชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 16 02

เรื่อง กล้วย แต่ไม่กล้วยที่บ้านโชคชัย ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ไหนๆเขาก็ปลูกกล้วยกัน แปรรูปกล้วยกันทั้งกล้ายตาก กล้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ฝายชะลอน้ำ สร้างป่า ฟื้นฟูทรัพยากร

ตำบลแม่ยางฮ่อ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  คำว่า “ แม่ยา…

อ่านรายละเอียด