สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 247883862 4525681437524979 5954102629732168195 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1620 : แลข่าวคนใต้ กลุ่มคลองเตยดีจัง ลง “จะนะ” ร่วมอบรมอาสาชุมชนดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19

สงขลา / เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครกลุ่มคลอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 259770973 4645333385526984 2440141708576652721 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1619 : เวทีเชื่อมโยงภาคีพัฒนาแผนระดับตำบลตะบิ้ง จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมองค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 259914333 281847607282168 1699657389762932730 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1618 : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตพอเพียง ประดิษฐ์กระถางแก้มลิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ศ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 258130919 996597127864921 2683850939310813213 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1617 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

สุราษฎร์ธานี / สถาบันวิจัยและพัฒนา และงานบริการวิชาการ …

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 258774090 4297292347048898 1192569310065141197 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1616 : ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ

สงขลา / เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธณพล เมืองเฉลิ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านพอเพียง 5

ถอดบทเรียน “พลังองค์กรชุมชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19”

ชุมชนบ้านมั่นคงกัลญานมิตร  บางซื่อ  กรุงเทพฯ  แจกอุปกรณ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ C36f24ac 94fa 47d8 A2ab 85c183da2121 L0 001

ผู้ว่าพิษณุโลกระบุทำจังหวัดนำร่องช่วยลดปัญหาความยากจน ทีมวิจัยภาคเหนือจัดเวทีปฏิบัติการเชื่อมโยงแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) กับการพัฒนาโมเดลแก้จนร่วม บพท. และพอช.

         พิษณุโลก : ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 258347276 357232732859055 1489408314117494526 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1615 : พอช.ภาคเหนือได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (สสว.)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ.สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 257670976 994042308120403 6948217891358211480 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1614 : พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 อำเภอ

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 17พฤศจิกายน 2564 (เวลา 10.00…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 258504888 2516660738477907 9153937452001817378 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1613 : ร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อน้ำลด โรคน้ำกัดเท้าก็มา

ชุมพร / เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เมื่อน้ำลด โรคน้ำ…

อ่านรายละเอียด