ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 513339

พอช.จัดเวทีเปิดโลกทัศน์ครั้งที่ 1 “การสร้างความสุขและความสำเร็จตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พอช. / วันนี้ (7 ตุลาคม)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

คนจนรวมพลังรณรงค์ ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ คึกคัก ขณะที่ สอช.และเครือข่ายขบวนชุมชนจัดกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคม

กรุงเทพฯ / เครือข่ายสลัม 4 ภาคและขบวนการประชาชนเพื่อสัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ประธานบอร์ด พอช.ยกเสาเอกสร้างศูนย์ฟื้นฟูฯ คนไร้บ้านปทุมธานี เป็นแหล่งพักพิง-สร้างชีวิตใหม่แห่งที่ 3 ต่อจากเชียงใหม่-ขอนแก่น

ปทุมธานี/ นายไมตรี อินทุสุต ประธานบอร์ด พอช. เป็นประธาน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 2190

พอช.จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 9/2562

พอช./ วันนี้ (26 กันยายน)  มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Img 9780

ประธานบอร์ด พอช.-ผู้ว่าฯ ประจวบฯ เยี่ยมชุมชนนำร่อง ‘อ่าว ก ไก่’ เคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงทุกมิติ

จ.ประจวบคีรีขันธ์/ ไมตรี  อินทุสุต  ประธานบอร์ด พอช. แล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สากล ม่วงศิริ’ ผู้ช่วย รมว.พม.และ ผอ.พอช.เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมเตรียมเคลื่อนแผนระบบการป้องกันภัยพิบัติชุมชนอย่างยั่งยืน

อุบลราชธานี/ นายสากล  ม่วงศิริ  ผู้ช่วย รมว.พม.และนายสม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 25620910 01

พอช.ปรับระบบ-โครงสร้างองค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เป้าหมายหนุนขบวนองค์กรสู่ความเข้มแข็งใช้รูปแบบการทำงาน 18 กลุ่มจังหวัด

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ/ พอช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 1792

พอช.เดินหน้าแผนงาน 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศกว่า 200,000 ครัวเรือน

กระทรวง พม. / พอช.เดินหน้าแผนงาน 3 ปี (2563-2565)  ลดคว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ผอ.พอช.นำผู้นำชุมชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำร่อง 16 โครงการเข้าพบ รมว.ดิจิทัล เกษตรปากช่องไอเดียเจ๋งคิดระบบให้น้ำอัตโนมัติ-ลิบงใช้โดรนดูแลพะยูน-พวาเตือนภัยช้างป่า

  กระทรวงดิจิทัล/ พอช.จับมือ  depa ส่งเสริมชุมชนใช้เทคโ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2562 ส่วนปี 2563 เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ เน้นพึ่งพาตัวเอง-คิดค้นสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน

กรุงเทพฯ / วันที่ 14 กันยายน  2562  สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด