ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 273732204 402549385003970 3839759078637120268 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1701 : บ้านมั่นคงเมืองโพนทอง

ร้อยเอ็ด / เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการบ้านมั…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273698894 402542311671344 5566493979197937146 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1700 : ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังสวาป

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลวังสวาป อำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน Img20220212113946

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน วางเป้า “เป็นองค์กรหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางสังคม”

  กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่ริเริ่มจัดตั้งโ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273828789 314698277354233 4601850096216461459 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1699 : เวทีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ที่ดินและที่อยู่อาศัย” เทศบาลตำบลวัดประดู่

สุราษฏร์ธานี / วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวทีแนวทางการพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 273494215 4968341449922568 2714483683637921477 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1698 : ช่างชุมชน “ช่างดี มีฝีมือ จิตอาสาเพื่อบ้านเกิด”

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 การวางปฎิบัติงา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273539388 314056064085121 1367268029829941618 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1697 : เวทีปฏิบัติการ Workshop การสำรวจข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

สงขลา / ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273770103 401120448480197 4047643763820726549 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1696 : สรุปบทเรียนการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนอีสาน

มหาสารคาม / เมื่อวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273468938 313425037481557 1096578943559484187 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1695 : พัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ในระดับตำบล จังหวัดพังงา

พังงา / วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65 เวทีระดับตำบล ต.ตากแดด จ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 5436

กระทรวง พม. เปิด “ปฏิบัติการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”(สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้)

  ความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เสมอภาคในสังคม เป็นปัญห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273200559 4992017787515093 2180631584538806664 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1694 : “พอช.จับมือ ปปท. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเวทีบูรณาการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน”

สุราษฎร์ธานี  / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องปร…

อ่านรายละเอียด