ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 44089384

พอช.ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย นำมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

วันจันทร์นี้ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 359528053 289763473565286 2010106701029153189 N

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร ยกระดับพัฒนา สร้างทิศทางสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกมิติ

กรุงเทพมหานคร/วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 224031

สภาพัฒน์ ร่วม พอช. นำร่อง 5 ตำบล หนุนทำ One Plan เสริมพื้นที่เข้มแข็ง

พอช. : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองศึกษาวิจัยเชิงยุท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 43958347

พอช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “เมื่อโลกปรับ และภัยเปลี่ยน: ร่วมเดินหน้า 17 นโยบาย มุ่งสู่ประเทศไทยมั่นคงอย่างยั่งยืน”

วันนี้ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงผลงานนักสื่อสารชุมชน

“เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชน กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี”

จังหวัดลพบุรี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายขบวนองค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคง 358668523 288769500331350 2589271968041468342 N

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชน สร้างอุดมการณ์เดียวกันเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล เสริมสร้างการพัฒนาศักยภา…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 162201603

ถอดบทเรียนเมืองชุมแพไม่ทิ้งกัน กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

12 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านมั่นคงร่มเย็น อำเภอชุมแพ จังหวัดข…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 255591

Social Innovation Village: Idea Hacks 2023 เวทีนครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก Codi Default Image

‘เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน หนุนเสริมระบบบริหารจัดการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม’

จังหวัดอ่างทอง : เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดภา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 462727

‘เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดเวทีเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี’

จังหวัดลพบุรี : เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี ร…

อ่านรายละเอียด