บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 109890

พอช. ร่วมประชุมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อประชุมหารือกลุ่มเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือขบวนองค์กรชุมชน ภายใต้แนวคิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด-19”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้องป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

มอบรางวัล 8 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดีเด่นทั่วประเทศ เผยจัดตั้งกองทุนทั่ว ปท.แล้วกว่า 6 พันกองทุน รวมเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท

พิธีมอบรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่น (ปี 2563) ที่ธน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 275277896 332368718923139 7985105663282643038 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1736 : ช่างชุมชน “เป็นช่าง อยากเป็นช่าง”จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานพั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275505144 330644615759599 8950007616577133180 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1735 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ประชุมคณะทำงา…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 333490

พอช. ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2565

กาญจนบุรี : วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ออโรร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 16244849

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพันธ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1646800732742

นวัตกรรมภูมิปัญญา จากแนวคิดนอกกรอบ สู่ “เตาแกลบลุงเสาร์แก้ว”

แนวคิดเรื่องนวัตกรรมประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน 1646799527299

วิถีความพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา

พลังงานทดแทนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว  ตำบลบ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 463683

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง โดย พอช. ได้จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย สู่การยกระดับเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในตำบล “ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชน” ปีงบประมาณ 2565

พอช./ เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักเลขานุการยุท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 275364736 418652860060289 496404380462381880 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1734 : คนแมด มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาหนี้สินด้วยข้าวอินทรีย์

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์…

อ่านรายละเอียด