ภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช.จัดเวทีคืนข้อมูล ตำบลหนองบัว ตำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี

        เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 มีการจัดเวทีค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้

ตะลุบัน ปัตตานี น้องมาเยือนพี่ที่นาทอน สตูล

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 มีการจัดเวทีคืนข้อมูลส…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคตะวันออกเฉียงเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 168615948

สำนักตรวจสอบภายใน พอช. ลงพื้นที่เสริมศักยภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 เจริญราชธานีศรีโสธร

อุบลราชธานี / 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกผลงานนักสื่อสารชุมชน 1

ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช. ปิดอบรม ‘นักสื่อสารชุมชน 2566’

พอช. / โครงการฝึกอบรมนักสื่อสารชุมชน ประจำปี 2566  ของส…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

มูลนิธิแพทย์ชนบท-บอร์ด พอช.หารือแนวทางส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เสนอพื้นที่ต้นแบบเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน-รพ.-ท้องถิ่น สร้างตำบลสุขภาวะ

การประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘บอร์ด …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Kk1

ชุมชนทั่วไทยมีเฮ!!! พอช. ร่วมกับ NIA เดินหน้าค้นหาสุดยอด ‘หมู่บ้านนวัตกรรมสังคม คิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง’

        ‘Social  Innovation  Village :  Idea  Hack…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 15818900

พอช.ร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา พร้อมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดเวทีการประชุมกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ทำแผนการพัฒนา ฟื้นฟู กองทุนฯ

วันที่ 18 ก.ค.2566 ช่วงเช้า พอช.ร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือบ้านพอเพียง 358235

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พมฯ ร่วมกับ Team One Home ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านกลุ่มคนเปราะบาง 8 ครัวเรือน ภายใต้โครงการตำบลคุณภาพชีวิตปี 66 ณ จังหวัด น่าน

น่าน / 19 กรกฎาคม 2566 ขบวนองค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่ พอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Codi Default Image

การประชุมปรึกษาหารือภาคียุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

พอช. / วันที่ 19 กรกฎาคม 2566เวลา 09.30 น. – 16.3…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 361597127 2567688813388977 8825441440477389878 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2155: สภาองค์กรชุมชนตำบลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ฝึกอบรมเรียนรู้ การผลิตปุ๋ยหมักจากวัชพืช (ผักตบชวา)

เมื่อวันที่ 15 กค 2566 ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีประ…

อ่านรายละเอียด