สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279960277 365285625628831 1774595951662532802 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1814 : “ศจพ.อำเภอท่าฉาง จับมือสภาองค์กรชุมชน 7 ตำบล ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 5 ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 279506672 5177043562341950 5412818947283203526 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1813 : พอช.ภาคเหนือ ร่วมวางแผนขับเคลื่อนงาน 3 พื้นที่โมเดลเชิงการพัฒนา “พื้นที่ผืนป่าตะวันตก พื้นที่กลุ่มจังหวัดเหนือล่าง และพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นครสวรรค์”

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 3 พฤษภคม 2565 (ช่วงบ่าย) นายวิช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279472558 5175139455865694 2251134220873562279 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1812 : คณะทำงาน มิติที่2 ด้านความเป็นอยู่ จ.นครสวรรค์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 2 พฤภาคม 2565 ประชุมคณะทำงานขับ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ Img 9267

เมืองปากน้ำโพ ประกาศวาระจังหวัด “นครสวรรค์คนธรรมดี มีวัฒนธรรมสุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง”

  นครสวรรค์/ เมืองปากน้ำโพประกาศวาระจังหวัด &#8220…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 279804815 364590005698393 8441962947082384985 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1811 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลควนหนองคว้า ตั้งเป้า การพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาคนพัฒนาองค์กรชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 2พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิสาหก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279795310 367349442091733 4529640063524132704 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1810 : ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัดลำพูน

ลำพูน / เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการข…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

ขุดทองจากกองขยะ = ปฏิวัติสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 เมษายน 2565  มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดำเน…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้บ้านพอเพียงบ้านมั่นคง Img 2332

จุรินทร์ ลุยภูเก็ต “มอบบ้านพอเพียงมอแกน” ย้ำเป้าหมายก้าวกระโดดทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใน 3 ปี เพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านครัวเรือน

  ภูเก็ต/ วันนี้ (29 เมษายน 65) นายจุรินทร์ ลักษณว…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Picture1

สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยเกษม จัดเวทีสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงาน Big Rock ในโซนพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์  / วันที่ 28 เมษายน 2565 เครือข่ายสภาอง…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ผลงานนักสื่อสารชุมชน 279289879 5107107099374045 8562099354309699701 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1809 : สภาองค์ชุมชน ภาคีท้องที่ ท้องถิ่น 8 อปท. ทำความเข้าใจแผนงาน พร้อมลงนาม MOU พอช. สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในพื้นที่

สภาองค์ชุมชน ภาคีท้องที่ ท้องถิ่น 8 อปท. ทำความเข้าใจแผ…

อ่านรายละเอียด