ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 157220881 0 0

ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีพิจารณารางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้สรรสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิด ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ประจำปี 2566

สุพรรณบุรี : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

พลังสตรีปัตตานีที่ ‘รูสะมิแล’ ‘สร้างสวัสดิการ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน’

ส่วนหนึ่งของแกนนำสตรีรูสะมิแล  จ.ปัตตานี          ปัตตา…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Img 3224

พอช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

สุพรรณบุรี /  (25 พ.ย. 66) เวลา 17.00 น. นายฤษดา สมประส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

บอร์ด พอช. หนุนการพัฒนาคน ขบวนองค์กรชุมชน โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

  พอช. / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 301…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พอช.หนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนภาคใต้ 14 จังหวัด สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลุ่มสตรีร่วมพัฒนาชุมชน

การซ่อมสร้างบ้านเรือนตามโครงการ ‘บ้านมั่นคงชนบท’ ในภาคใ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง Codi Default Image

จังหวัดปัตตานี-หน่วยงานภาคี-พอช.จัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ ภาคใต้ “ผนึกพลังเครือข่ายชุมชน…สู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

นางพาตีเมาะ ผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบข้อ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

เส้นทางสู่บ้านมั่นคงของคนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี “6 ปี….ความหวังที่ยังรอคอยของคนอยากมีบ้าน”

เขตเทศบาลตำบลเวียงสระ  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  มีประ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1

ภาคกลางและตะวันตกร่วมกับ สภาพัฒน์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

อ่างทอง : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  ณ ห้องประชุมสม…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก S 7168040

ผู้แทน พอช. บรรยายออนไลน์ ‘การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางรถไฟ’

นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผช.ผอ.พอช. วันนี้ (9 พฤศจิกายน)  น…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 11518005 0

“มอบกำลังใจและบ้านพอเพียง ปี 2566 จังหวัดสมุทรสาคร”

สมุทรสาคร : คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร…

อ่านรายละเอียด