พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Thatphanom

วิถีเกษตรริมโขง : แผนพัฒนาตำบลที่ไม่หลงลืม

ธาตุพนม : เมืองประวัติศาสตร์และความเชื่อ จังหวัดนครพนม …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khokho 7 Resize

ชุมชนโชคสามสาย สู้เพื่อสิทธิ์ที่สาธารณะทับที่ดินทำกิน

โดย รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน “โชคสามสาย” เป็นชื่อชุมชนที่ต…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Isan

“ตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปัน” สู่ “สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน” สร้างเมื่อ: 31 มีนาคม 2562 ฮิต: 15

ย้อนหลังไปเมื่อปลายปี 2554 ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครเกิด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Banprang

“เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เรียบเรียงโดย ขบวนชุมชนตำบลบ้านกลาง อำเภอคง จังหวัดนครร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Thaisamakee

“กินผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ เดินชมตลาดน้ำ เที่ยวงานเบญจมาศบานในม่านหมอก” ที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

การท่องเที่ยวในตำบลไทยสามัคคี เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2540 จา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Pakchong00

บ้านมั่นคงชนบท บ้านมั่นคงของเกษตรกร ที่ตำบลปากช่อง

โดย รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน ไม่เพียงแต่คนจนในเมืองเท่านั้…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Somrongtagen

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำโรงตาเจ็น รักษ์สิ่งแวดล้อมให้ทรัพยากรเป็นสวัสดิการคืนกลับให้ชุมชน

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน : เรื่อง/ภาพ   นอกจากเกิดแก่เจ็บต…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nong Bun Mak

ธรรมนูญตำบลสารภี บูรณาการทุนสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ธรรมนูญตำบลสารภี บูรณาการทุนสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nontoom

ปลูกผักไร้สาร อยู่ดีกินดี มีอาหารปลอดภัย ที่ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khokphet

“นักประชาสัมพันธ์น้อยส่งเสริมการออม” กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน : เรื่อง/ภาพ เด็กและเยาวชนที่นี่ …

อ่านรายละเอียด