พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Klongmai

กลุ่มแปรรูปกล้วยหอมทอง วิสาหกิจชุมชน “คน” คลองใหม่

  เรียบเรียงโดย : นางพิรัลรัตน์   รุจิวรพัฒน์ ตำบลคลองใ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khocputsa

สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพุทรา สร้างความสุขให้คนในชุมชนเรื่องที่อยู่อาศัย

 เรียบเรียงโดย จำรัส   เปล่งปลั่ง ตำบลโคกพุทรา เป็นตำบล…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Hukwang

บ้านพอเพียงชนบทตำบลหูกวาง ความสุขในบ้านหลังใหม่… สุขใดไหนเล่าจะเท่าบ้านเก่าเมืองเกิด

หูกวาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Klonghinpoon

จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองหินปูนสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก    …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khlong Takrao

“แบ่งทุกข์ ปันสุข ช่วยปลดหนี้นอกระบบ โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองตะเกรา”

 บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก   …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Home Enough

ถอดบทเรียนบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยโจด “ทำด้วยใจ ทำได้จริง”

  บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก “…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bang Maphrao

“กุ้งเคย” ต่อยอดสู่สร้างเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บทความโดย อำนาจชัย  สุวรรณราช “บางมะพร้าว” อำเภอห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mamu

ข้าวไร่: เศรษฐกิจชุมชนวิถีคนมะมุ

บทความโดย สุวัฒน์  คงแป้น ตำบลมะมุตั้งอยู่บริเวณตอนบนขอ…

อ่านรายละเอียด