พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongku Yasothon

ภาคีการพัฒนากับบทบาทการทำงานเชิงหนุนเสริมบ้านพอเพียงชนบท

วันที่ทีมงานเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีเป้า…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Banswnphrik

จากสวนไผ่ by ยายลี สู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนพริก

เกษตรกรในชุมชนตำบลสวนพริก ที่อยู่ในเขตเมืองพระนครศรีอยุ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tha Ruea Phra Thaen

ท่องเที่ยวท่าเรือพระแท่น เมืองแห่งธรรมะ ชมวัฒนธรรมลาวเวียง

 เรียบเรียงโดย จารุวรรณ  นาคะพันธ์ เทศบาลเมืองท่าเรือพร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Wisetchaichan

เที่ยวชมบ้านเรือนไทย ชิมขนมโบราณ ที่บ้านไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

รียบเรียงโดย ประทิน  มีพัฒนะ / จำรัส  เปล่งปลั่ง       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Sripran

สร้างความสุขให้คนในชุมชนเรื่องที่อยู่อาศัย เป้าหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีพราน

ตำบลศรีพราน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่า…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Muang Mai Chai Mongkhon

“เมืองใหม่ชัยมงคล” ชุมชนร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

 บทความโดย กิตติพงษ์  สวนสมศรี   อำเภอเมืองอ่างทองเป็นอ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Paijamsin

“อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านงานแทงหยวก” ตำบลไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

บทความโดยประทิน  มีพัฒนะ / จำรัส  เปล่งปลั่ง ข้อมูลโดย …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Maklua

บ้านพอเพียงตำบลบ้านมะเกลือ … สุขใจที่ได้ทำ

บ้านมะเกลือเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mahadthai

ผู้สูงวัยตำบลมหาดไทย รวมใจ สานพลังทุนภายในชุมชน

“ตำบลมหาดไทย” อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดอ่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nong Muang

สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองม่วง

บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก สภา…

อ่านรายละเอียด