พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 06 01

ป่าชุมชนตำบลท่าหมื่นราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หมู่บ้านบ้านหนองหญ้าคมบาง อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นราม(…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา ชาทำมือ จากใบถั่วดาวอินคา

ชาทำมือ จากใบถั่วดาวอินคา ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ชาวบ้านท่าตาลได้รวมกลุ่มปลูกต้นหม่อน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการขยะชุมชนตำบลเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

          เมื่อปี พ.ศ.2550 ตำบลเนินมะปรางเกิดสถานการณ์ป…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลระหานเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีเนื้อที่  50.31…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา มะขามแปรรูปของดี อร่อยเด็ดตำบลระวิง

มะขามแปรรูปของดี อร่อยเด็ดตำบลระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางบริเวณทิศใต้ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา “เปลญวณสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน”

“เปลญวณสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน” ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

“เปลญวณสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน” ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา รูปฝ่าย

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาคนท่าสะแก ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

   บ้านท่าสะแกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่โดยมีพื้นฐานประชากรที่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

“ตลาดเก๋าเลี้ยวปันสุข”

ก่อนจะเป็นตลาดเก๋าเลี้ยวปันสุข   “เก๋าเลี้ยว แปลว่า ถึง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Huatanon1

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมคนไทดำ “บ้านหนองเนิน”

นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดนครสวรรค์          …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongyao4

เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย “บ้านดอนตะเคียน”

กลุ่มสตรี – เยาวชนสหกรณ์บ้านดอนตะเคียน ตั้งอยู่ใน…

อ่านรายละเอียด