พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Thaisamakee

“กินผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ เดินชมตลาดน้ำ เที่ยวงานเบญจมาศบานในม่านหมอก” ที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

การท่องเที่ยวในตำบลไทยสามัคคี เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2540 จา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Pakchong00

บ้านมั่นคงชนบท บ้านมั่นคงของเกษตรกร ที่ตำบลปากช่อง

โดย รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน ไม่เพียงแต่คนจนในเมืองเท่านั้…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Somrongtagen

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำโรงตาเจ็น รักษ์สิ่งแวดล้อมให้ทรัพยากรเป็นสวัสดิการคืนกลับให้ชุมชน

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน : เรื่อง/ภาพ   นอกจากเกิดแก่เจ็บต…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nong Bun Mak

ธรรมนูญตำบลสารภี บูรณาการทุนสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ธรรมนูญตำบลสารภี บูรณาการทุนสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nontoom

ปลูกผักไร้สาร อยู่ดีกินดี มีอาหารปลอดภัย ที่ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khokphet

“นักประชาสัมพันธ์น้อยส่งเสริมการออม” กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน : เรื่อง/ภาพ เด็กและเยาวชนที่นี่ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Muangyang

ตามไปดู ศูนย์เรียนรู้เกษตรพื้นฐานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

“เราต้องหมั่นเข้าไปตรวจเยี่ยม เอาใจใส่ ดูแล ในพื้…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Sakaeprong

ตามไปเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Wanghinkorat

“สถาบันการเงินชุมชน”รั้วกันทางการเงินสร้างทุนชุมชนที่ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

 เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบล วังหิน อำเภอโนนแดง จั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kaendong

น้ำดื่มคุณภาพตรา “ทิพย์สมบูรณ์”ผลิตโดยชุมชน เพื่อชุมชน ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวั…

อ่านรายละเอียด