พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

ประชาชน หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน รวมใจพัฒนา สู่การบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล

เขียนโดย สุนา  สร้อยเซียน      “เมืองเก่าโบราณ สถา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านพอเพียงก็เพียงพอ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลคอทราย”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mouangmoo1

ก้าวข้ามอุปสรรค สร้างความเชื่อมั่น ใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารกองทุน

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Jedriew1

ผ้าปักสไบมอญ งานฝีมือ สร้างรายได้ ของตำบลเจ็ดริ้ว

ตำบลเจ็ดริ้ว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ongkharak4

บ้านมั่นคงด้วยสภาองค์กรชุมชนตำบลองครักษ์

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีประวัติความ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nahinlard2

โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาหินลาด ใช้สภาองค์กรชุมชนฯ แก้ปัญหาผู้เดือดร้อน

ตำบลนาหินลาด เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอปากพลี  จั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Na Yai Am Municipality1

เทศบาลนายายอาม ร่วมใจเพื่อบ้านใหม่ที่ยั่งยืน

เทศบาลตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  เป็นเ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khamphaung1

จากฐานทรัพยากร สู่การท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจให้กับคนคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด อยู่ในเขตพื้นที่โนนสูง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nakay1

เรื่อง “กล้วยๆ” โดยคนนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

กว่าจะเป็นนาเข บ้านนาเข หรือ นาเขในปัจจุบัน ได้ก่อตั้ง …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Banbua2

ฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อกก สร้างรายได้เสริมสู่ชุมชน ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อม…

อ่านรายละเอียด