สภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านมั่นคง 1

จาก ‘มะน้ำแก้ว’ บนดอย…สู่ ‘ฟักทองอินทรีย์’ ที่ห้างใหญ่ในเมือง เส้นทางพลิกฟื้นไร่ข้าวโพด-ดอยหัวโล้นสู่เกษตรอินทรีย์ที่บัวใหญ่ จ.น่าน

ฟักทองอินทรีย์น่าน  นำมาแปรรูปเป็นขนมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (4) การแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย…สร้างแม่แจ่มให้เป็นเมืองสีเขียว

ดอยหัวโล้นจากการถากถางเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด  เพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (3) จากม่อนบ่อเฮาะ…สู่ ‘แม่แจ่มโมเดล’…การพัฒนาที่ยั่งยืน

 อำเภอแม่แจ่มโอบล้อมไปด้วยขุนเขา  อยู่ไม่ไกลจากดอยอินทน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 1703841690857

พม.-พอช. มอบของขวัญปีใหม่ ‘ชาวบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น’ สร้างบ้านใหม่ 300 หลัง ร่วมมือภาคเอกชน-ท้องถิ่น-ชุมชน มอบบ้านเฟสแรก 120 หลัง “คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคน”

พิธีขึ้นบ้านใหม่ ‘บ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมือง…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (2) จากภัยพิบัติ ‘บ้านยางหลวง’ สู่ยุค ‘สร้างบ้านแปงเมือง’

อำเภอแม่แจ่มมีช่างทอผ้าซิ่นตีนจกที่มีชื่อเสียง มีวัฒนธร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1990677 0

‘ดร.กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร ศึกษาโมเดลการพัฒนาที่อยู่อาศัย และโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนฐานราก

ร้อยเอ็ด / ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 นายกอบศักดิ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 221478952

พิธียกเสาเอกบ้านมั่นคงริมรางเมืองย่าโม จ. นครนครราชสีมา

นครราชสีมา/ 21 ธันวาคม 2566 สหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 9

ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศร่วมประชุม ‘ระดับชาติ’ครั้งที่ 15 ระดมข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากชุมชนท้องถิ่นทุกมิติถึงรัฐบาล

ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศเข้าร่วม ‘การประชุมใน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น S 18555021

พอช. จัดเวทีพี่ช่วยน้อง ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผนึกกำลังรัฐ-เอกชนหนุนขบวนองค์กรชุมชนเมืองภูเก็ตเข้มแข็ง

     ภูเก็ต : วันที่ 18 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรช…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 18228862 6c8c 4fea A407 108762c7c555 0

ปลัด พม.ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนสวัสดิการทุกช่วงวัย โดยมีขบวนฯ จังหวัดสุพรรณบุรีและ พอช.ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นสำคัญตามโครงการฯ

สุพรรณบุรี : วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ป…

อ่านรายละเอียด