สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 258404

พอช.จัดเวทีการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย สู่การยกระดับเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในตำบล “ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชน” ปีงบประมาณ 2565

ตาก / วันที่ 3 – 4 เมษายน 2565 สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ Messageimage 1648003422046

พอช. จัดเวทีทำแผนพัฒนา วิจัย นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และการสื่อสาร ร่วมกันจัดทำแผนระยะ 5 ปี ครั้งที่ 4 ออกแบบแผนร่วมกับ ขบวนองค์กรชุมชน 5 ภูมิภาค

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / วันนี้ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

พอช.จัดอบรมโครงการปฏิบัติงานอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / วันนี้ เวลา 09.30 – 12.0…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650315 195656

คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและจังหวัดสระบุรีจับมือหน่วยงานภาคี พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนฐานรากผ่านระบบสวัสดิการชุมชน

สระบุรี : วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ Messageimage 1646888913605

พอช. จัดเวทีทำแผนพัฒนา วิจัย นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และการสื่อสาร ร่วมกันจัดทำแผนระยะ 5 ปี ครั้งที่ 2 “ระดมความคิดเห็น ทิศทางและข้อเสนอแนะ” ออกแบบร่วมกับภาคีวิชาการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /  วันนี้ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 333490

พอช. ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2565

กาญจนบุรี : วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ออโรร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน 1646799527299

วิถีความพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา

พลังงานทดแทนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว  ตำบลบ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1.1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จัดเวทีรับชมผลงานออกแบบที่อยู่อาศัยของชุมชนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน

พอช. / วันนี้ 4 มีนาคม 2565 สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือ 1

“กิ๋นฮอม ต๋อมม่วน” ที่ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจท่าวังทอง จ.พะเยา สภาองค์กรชุมชนใช้แผนธุรกิจชุมชนหนุนชาวบ้านผลิตสินค้าขาย

สินค้าจากกลุ่มมีน้ำพริกเป็นสินค้าหลัก “กิ๋นฮอม  ต๋อมม่ว…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 274951285 413978180527757 8991885587015404724 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1724 : แขวงบำรุงทางการรถไฟอุดรธานี ร่วมกับ พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่รีเช็คข้อมูล

อุดรธานี / เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงบำรุงทางก…

อ่านรายละเอียด