การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคง Timeline 25650513 205350

8 หน่วยงานร่วมกับขบวนฯ จังหวัดสุพรรณบุรีหารือแก้ปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนคูเมืองใต้

สุพรรณุบรี : วันที่ 12 พ.ค. 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

หมออำพล นำทีมกรรมาธิการฯ สว. คณะที่ 4 ลงพื้นที่ชุมชนจัดการตนเองตำบลคลองหินปูน

สระแก้ว/วันนี้(12พ.ค2565) คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ แ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง Picture11

พอช.สำนักงานภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีออกแบบการขับเคลื่อนงานกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน

พอช./ วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ส…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650427 132809

ขบวนที่อยู่อาศัยจังหวัดสุพรรณบุรีจัดเวทีหารือภาคีหลายภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนคูเมืองใต้

จังหวัดสุพรรณบุรี/ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ศูนยย์ป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงชุมชนริมคลองสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 1650686098856

วิถี ‘คนคลองร้อยสาย’ ตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี และการปรับตัวฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจของตลาดน้ำชุมชน

คลองบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพจากเฟสบุ๊คส์ตลา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน และ พอช .เข้าพบ ผวจ.สมุทรสาครหารือแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

สมุทรสาคร / เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นางวัชรา​ สงมา​ …

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวที MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ประจวบคีรีขันธ์ / วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2565

ประจวบคีรีขันธ์ /วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเกาะ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

‘ลิบงโมเดล’ จากประมงพื้นบ้าน สู่เส้นทางการอนุรักษ์-ท่องเที่ยวชุมชน-Sea Farming

พะยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้จะสูญพันธุ์ มีแหล่งอาศั…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคง S 8478742

การพัฒนาความมั่นคง คุณภาพชีวิตและที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังตามัว ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นครพนม / วันที่ 10 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (…

อ่านรายละเอียด