ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

เผยความคืบหน้าบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว-เปรมประชากร ก่อสร้างเสร็จแล้ว 3,553 หลัง ช่วยแก้น้ำท่วม-พัฒนาชีวิตชาวชุมชน

1 -2 / ชุมชน กสบ.หมู่ 5 เขตสายไหม  ริมคลองลาดพร้าว  มีท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 292095232 161238223084479 1066876727715297730 N

พอช. ภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมเวทีถอดองค์ความรู้การพัฒนาตําบลต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งเขตธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 3 กรกฏาคม 2565 ณ ที่ทําการสภาองค์กรชุมชนเขตธนบุร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291491170 188680976846293 5940320973812012109 N

สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพระยาโดยคณะทำงานสภาฯ ต.ทุ่งพระยาจัดฝึกอาชีพช่างทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ให้กับกลุ่มเป้าหมายใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท 4 ตำบล ภูมินิเวศน์ อำเภอสนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา / วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงา…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650630 203252

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2 จ.ประจวบฯ พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291454858 567022491751361 2829744231685543300 N

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ จัดกิจกรรม “สร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบทปี 2565

นครปฐม / คณะทำงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ นำโดย นางส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 290859907 565337225253221 8854732610579942363 N

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่  จัดกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดรูปแบบพวงหรีดดอกไม้จันทน์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์

นครปฐม / คณะทำงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ นำโดย นางส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291359691 567043301749280 7509789728328431456 N

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้จัดกิจกรรม การทำปุ๋ยชีวภาพจากผักตบชวา โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท เทศบาลเมืองไร่ขิง”

นครปฐม /  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะทำงานสภาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 305269

จับมือภาคีศรีสะเกษหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลห้วยสำราญ สู่โมเดลการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ศรีสะเกษ/ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดศรีส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 21340165

พอช.และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จัดเวทีพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนในการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดโดยภาคประชาชน

พระนครศรีอยุธยา : วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เครือข่ายขบวน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Timeline 20220630 115255

พอช.และหน่วยงานภาคี ร่วมด้วยขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าเด็ง

เพชรบุรี : วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานโครง…

อ่านรายละเอียด