ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 173087

ตำบลทับพริก ชายแดนประเทศกัมพูชา มากกว่าการแก้ไขปัญหา คือ การให้โอกาสและการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. มีการ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 440526

ผอ.พอช.ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามภูมินิเวศอ่าว ก ไก่

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายกฤษดา สมประ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา

ภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยชนบท

  เพชรบุรี : เครือข่ายที่ดินและที่อยู่อาศัยภาคกลางและตะ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650721 123934

พอช. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมบรูณการกับ สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด ในการปรับพื้นที่สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกในโครงการ จำนวน 17 หลัง

กาญจนบุรี : เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่โครงการบ้านม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 29581329

ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ภาคอีสาน ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ตำบล ในพื้นที่อีสานกลาง 4 จังหวัด

ภาคอีสาน / ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสต…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาบ้านพอเพียง 01

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ – พอช. ขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยกว่า 2 แสนครัวเรือน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ –…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก 13818

‘เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: คนสระบุรีกับการป้องกันการทุจริต’

สระบุรี : วันนี้ (19 กรกฎาคม 2565) ต่อเนื่องเป็นวันที่ส…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต S 21659688

‘ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรีศักยภาพแกนนำในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565’

สระบุรี : คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่ว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

ตัวจริง เสียงจริง ทีมงานปิดหมู่บ้านหยุดยั้งโควิด-19 ที่ตำบลแจงงาม จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี / วันที่ 19  กรกฎาคม 2565  เวลา 09.30 น.  สำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน S 26009603

คนวังไชยร่วมทำนารวมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

มหาสารคาม / 17 กรกฎาคม 2565 ณ แปลงนารวม บ้านโคกก่อง หมู…

อ่านรายละเอียด