สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 3776548

พอช.ร่วมกับ ม.นราฯจับมือภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน ลงนาม MOU ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือภาคีเครือ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ S 1523758

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานภาคเหนือ ในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้นำคนรุ่นใหม่ การตลาดดิจิทัล train of the trainer ภาคเหนือ

เชียงใหม่ / สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานภาค…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

‘อภิสิทธิ์’ ร่วมงาน ‘สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 13’ แนะรัฐปลดล็อกสมทบเงินเข้ากองทุนได้มากกว่า 3 รอบ

ภูเก็ต /   ภาคประชาชนจัดงาน ‘สมัชชาสวัสดิการชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนสภาองค์กรชุมชน 10004

คุณภาพชีวิต สังคมวิถีคนพะเยา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครื…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture5

การส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนออมบุญวันละบาทสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กองทุนออมบุญวันละบาทสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอู่ทอง มีกา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 41197571

ผอ.พอช. จับมืออนุกรรมการสวัสดิการชุมชนระดับชาติ และเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน พิชิตเป้าหมายปี 65

อุดรธานี / วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 เครือข่ายสวัสดิการ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Img 9903

พอช. และเครือข่ายขบวนที่อยู่อาศัย ภาค กทม. ร่วมกัน จัด “โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเครือข่ายขบวนที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร” ร่วมกันออกแบบแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทุกมิติในกรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / วันนี้ เวลา 09.30 น. สถาบันพัฒ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 30646305

รมว.พม. และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง

พิษณุโลก / วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลก …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 39419910

ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจภาคอีสาน สรุปบทเรียนการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

กาฬสินธุ์ / วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 คณะทำงานเศรษฐกิจแ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน S 37945353

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาดตัดข้าวปนแปลงนารวม ผลิตข้าวปลูกพันธุ์ดี หนุนคุณภาพชีวิตไทหนองคูขาด

  มหาสารคาม / วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สภาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด