บ้านมั่นคงพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง S 655415

จังหวัดตรังจัดพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (18 ก.ย.65) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Picture2

คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลองค์พระ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินการต่อ

สุพรรณบุรี : วันที่ 10 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการบ้าน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture11

“พัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง เป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติ” ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งของก…

อ่านรายละเอียด
ผลงานนักสื่อสารชุมชนบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Picture1

“ตำบลหนองหญ้าไซ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน”

สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่แพร่ระบาดอย่างเป็…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture3

“พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพชุมชนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนตำบลห้วยขมิ้น”

คนในพื้นที่ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆบ้านมั่นคงพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 306638730 177926538082314 4400007046853743887 N

“ฝึกอบรมพัฒนายกระดับศักยภาพการควบคุมงานและมาตรฐานก่อสร้างของช่างชุมชนอาสารุ่นที่1”

สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Picture22

ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี . “คนต้นตาล ประสานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานทุนชุมชนอย่างรู้ค่า”

จากการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของและจากการวิเคราะห์ศักยภาพชุม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture2

“คนเขาดิน คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีพอเพียง”

พื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี …

อ่านรายละเอียด
ผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Picture6

“สภาองค์กรชุมชนเวทีกลางสร้างอาชีพ เชื่อมโยงและต่อยอดกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า”

สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนเจดีย์ มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดิน Picture10

“สวนแตงพลิกวิกฤต ทำนาอินทรีย์แก้จน”

เทศบาลตำบลสวนแตง เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในตำบลสวนแตง (บางส่…

อ่านรายละเอียด