บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก 6caa922c 8eb4 4d2e 823f 4daaa153fd97

พอช. ภาคกลางและตะวันตก เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองอ้อมน้อย ร่วมหารือผู้บริหารท้องถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการเมืองบูรณาการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

สมุทรสาคร : วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานภาคกลา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Picture2

‘ภาคกลางและตะวันตก จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการทำครัวกลางชุมชน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม’

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้ 1

พอช.จับมือ 25 หน่วยงาน MoU. พัฒนาคุณภาพชีวิต-ฟื้นฟูคลองสำโรง จ.สงขลา

1/ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา และ พอช. รวม 25 ห…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 105788

พอช. ร่วมกับ นิด้า หารือแนวทาง การทำความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  /  วันจันทร์ที่ 3…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 1810442

สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และสำนักประสานเครือข่ายประชาสังคม จัดประชุมหารือร่วมกันถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม

พอช . / วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักประสานเครือข่ายสภาอง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พม.- พอช. – ขบวนองค์กรชุมชนจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ “ฟื้นคลอง-คน” ริมคลองสำโรง จ.สงขลา 15 ชุมชน 584 ครัวเรือน

ผู้ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก จ.สงขลา สงขลา / พม.–…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 862331

พอช. เข้ารับรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เนื่องในวันออมแห่งชาติ

“ประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 20 ตุลาคม 2541 จัดให…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดิน 6898

สส.ชัยนาท หน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอหันคา หารือเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ร่วมกับผู้บริหาร ขบวนฯ ภาคกลางและตะวันตก

ชัยนาท : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารภาคกลางและตะ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก 906ed47e 9c6a 4ee8 8dba A91e703aa3d5

‘ทีมบริหารขบวนฯ และ จนท. ภาคกลางและตะวันตก เดินหน้าลงพื้นที่สร้างกำลังใจให้พี่น้องเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่ 2’

อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา : วันที่ 28 กันยายน 2565 ทีมบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง 1

กรมธนารักษ์-กทม.-พอช. จับมือหนุนชุมชนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย สร้างบ้านมั่นคง ‘ยานนาวาโมเดล’ ย้ำ “คนจนก็อยู่ในเมืองได้”

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานมอบสัญญาเช่าที่ดินและยกเสาเอ…

อ่านรายละเอียด