ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 04055c67 0b19 44dc 8efd 2504310d1bdd

คปอ.จังหวัดเพชรบุรีจัดเวทีสร้างความเข้าใจทิศทางการทำงาน และแนวทางการพัฒนาโครงการรับงบประมาณจาก พอช. ปี 2566

เพชรบุรี : วันที่25 ธันวาคม 2565 นางวัชรา สงมา ผู้ช่วยผ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 1696039

เวทีบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566

ฉะเชิงเทรา / วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.0…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 340c7afc 0e20 4dc6 Bf28 C60f7f815701

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดพิจารณากลั่นกรองนัดแรก เห็นชอบและรับรองโครงการและงบประมาณระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้งบประมาณ 2.9 ล้านเศษ

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช. หนุนชุมชนพัฒนาเด็ก เตรียมวางรากฐานการพัฒนาต้นแบบมนุษย์ในระยะยาวของสังคม

พอช. / วันที่ 23 ธันวาคม  2565  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาอง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน A7fa55ea 47ed 45f2 8263 B0db80c32bd7

คทง.บ้านมั่นคงป่าเด็งจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติแนวใหม่

เพชรบุรี : คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลป่าเด็ง อำเ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น S 27459611

ผอ.พอช. เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ร่วมกล่าวถ้อยแถลง หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หนุนเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

กรุงเทพ / วันนี้ 22 ธ.ค. 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 89292820

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อคนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง

ศรีสะเกษ / วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

พอช.หนุนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ รวม 346 ชุมชน 27,096 หลัง รออนุมัติงบ 9,478 ล้านบาท ด้านเครือข่ายริมรางทั่วประเทศเร่งรัฐสนับสนุนงบประมาณ

ผู้เข้าร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกที่ มทร.อีสาน  จ.นครราช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 919951

ทีมงาน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ พอช. ร่วมหารือออกแบบกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. ในแนวทางการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ (Social Media) และระบบสารสนเทศ พอช.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / ระหว่างเวลา 13.30 – 16.0…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 54419485

พอช.เข้าพบรองผู้ว่าจังหวัดสระแก้ว ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมหารือแน…

อ่านรายละเอียด