ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1c312688 01d8 404b 8527 07e156cdeb67

คปอ.ลพบุรีประชุมสรุปผลการดำเนินปี 2565 และพิจารณากลั่นกรองโครงการรับงบประมาณ พอช. ปี 2566

ลพบุรี : วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม  2566  ณ ห้องประชุมผู้ส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก D18b711b D30d 4afd A2a1 03b06a45ba53

สมุทรสาครกลั่นกรองโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและโครงการบ้านพอเพียง ปี 2566

สมุทรสาคร : วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่ที…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 56262692

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกองเลขา เตรียมพร้อมการพัฒนาโครงการและพิจารณาโครงการะดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สุพรรณบุรี : วันที่ 8 มกราคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ

9 หน่วยงาน ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

วัดเขาแก้ว ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมโ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 19013706

คณะทำงานศึกษาโครงสร้าง พอช. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารและโครงสร้างภาคกลางและตะวันตก

ชัยนาท : วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา พร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 4530192

พอช. เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ Flagship Projects เตรียมการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  / วันศุกร์ท…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ Timeline 20221226 175527

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 /2565

กาญจนบุรี : วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 1…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก

การพิจารณาองค์กรสวัสดิการชุมชนผู้สรรสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิด ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ภาคกลางและตะวันตก ประจำปี 2565

กาญจนบุรี : วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เครือข่ายขบวนสวัสดิก…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 36012050

ผอ. พอช. ผช.ผอ. พอช. และทีมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

วันนี้ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สหกรณ์เคหสถานเพื…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 56c03d9f C143 44f6 Ba7d 6e81ab325e48

สมุทรสาครเดินหน้าพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างฯ และโครงการบ้านพอเพียง ปี 2566

สมุทรสาคร : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้…

อ่านรายละเอียด