บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 6a10bdd3 1849 4f45 9213 630f6b54ed74

คปอ.สิงห์บุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจัดเวทีกลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียง และสวัสดิการชุมชน เตรียมเสนอรับงบ ปี 2566

สิงห์บุรี : วันที่ 12 – 13 มกราคม 2566 คณะผู้ประส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20230112 102206

คปอ.กาญจบุรี พิจารณากลั่นกรองโครงการรับงบประมาณ พอช. ปี 2566 ให้น้ำหนักโครงการเป็นเครื่องมือการพัฒนาโดยพื้นที่เป็นตัวตั้ง พัฒนาคนและชุมชนได้ทุกมิติ

กาญจนบุรี : วันที่ 10 – 11 มกราคม 2566 คณะประสานงานเครื…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Timeline 20230111 092519

ตำบลช้างแรกเดินหน้าพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง เตรียมเสนอรับงบ พอช. แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชนบท ปี 2566

ประจวบคีรีขันธ์ : เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2566 ส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก E791521b E4e8 4cb5 849e 51e6aeca5412

คปอ.สมุทรสาครจัดเวทีกลั่นกรองโครงการคุณภาพชีวิตและสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2566

  สมุทรสาคร : วันที่ 10 มกราคม 2566 คณะประสานงานขบ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก 612cf80b 73bf 4136 B8e4 A67739619a78 0

รอง ผอ.พอช. และผู้บริหารภาคกบางและตะวันตก ลงพื้นที่ให้กำลังใจและเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจทิศทางและการสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนงานปี 2566 แก่ คปอ.และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี : วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวเฉลิมศรี รดากูล ผ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

เปิดแล้วจ้า… ‘ตลาดลานร่มสัก’ ตลาดสีเขียวที่ จ.อุทัยธานี สร้างความมั่นคงทางอาหาร-สร้างเศรษฐกิจชุมชน

ตลาดลานร่มสักเริ่มเปิดตลาดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่าน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 95395843

โยงขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชนโคราช เชื่อมภาคี สาน “มิตรภาพฟอรั่ม”

นครราชสีมา / 12 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 5f0193a1 910e 4ca2 B972 E772a9b5c8c5

ภาคกลางและตะวันตกหารือร่วมกับ พมจ.หนุนเสริมการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร : วันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก E48367f3 5df6 478e 8b52 E9d3dcbcf7de

ขบวนองค์กรชุมชนสิงห์บุรี จัดประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2566

สิงห์บุรี : วันที่ 10 มกราคม 2566 คณะประสานงานขบวนองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง 14958717 599f 46ab 9a7f 8e84f52fb42d

ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีสร้างความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนงาน และออกแบบการทำงานขบวนที่อยู่อาศัย ปี 2566

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 –…

อ่านรายละเอียด