สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

พอช.จัดสัมมนาผู้นำชุมชน ‘เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ’ ใช้ 29 จังหวัดนำร่องส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง-กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

พอช. / พอช.จัดสัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบูร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 434831

ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2566 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการบ้านพอเพียงระดับจังหวัด/ตำบล รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,734,300 บาท

ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 5079051

‘พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ปี 2566 ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา’

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจัง…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา

‘พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ปี 2566 ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี’

จังหวัดลพบุรี : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานงานข…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือบ้านพอเพียง 1

‘จุติ ไกรฤกษ์’ รมว.พม. มอบบ้านพอเพียงเมืองสองแคว จำนวน 564 หลัง

พม.มอบบ้านพอเพียงให้กับผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

บอร์ด พอช.เดินหน้าพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนำร่อง 60 ทั่วประเทศ เป้าหมายพัฒนาคนตั้งแต่เด็กสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ด้านที่อยู่อาศัยเสนอ ครม.พัฒนาชุมชนที่ดิน รฟท. 2.7 หมื่นครัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตำบลบางคู้  อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี  เ…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

‘จุติ ไกรฤกษ์’ รมว.พม. นำทีมชี้แจง ‘บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร’ สนับสนุนให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยมั่นคง-แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ขณะนี้สร้างบ้านในคลองลาดพร้าว-เปรมประชากรเสร็จแล้ว 4,700 ครัวเรือน

นายจุติ  ไกรฤกษ์  รมว.กระทรวง พม. (ที่ 3 จากซ้าย) นำทีม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา B50498ef 9fb9 4c5a A45e 0e552a95d045

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เปิดเวทีทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านมั่นคงชนบทตำบลช้างแรก หน่วยงานและผู้นำเครือข่ายที่อยู่อาศัยร่วมให้กำลังใจและแนะแนวทางการพัฒนาโครงการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สำนักงานภาคกลางและตะวันตกร่วมก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก

‘พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง’

จังหวัดอ่างทอง : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานงาน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 5029913

‘สิงห์บุรีลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านพอเพียง และโครงการระดับจังหวัด ปี 2566 ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี’

จังหวัดสิงห์บุรี : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานง…

อ่านรายละเอียด