พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khao Kram

สานพลังชุมชนรับมือ “สังคมผู้สูงวัย” ที่เขาคราม

ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีจำนวนครัวเรือนทั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ban Khuan

ธนาคารต้นไม้ “แปลงคุณค่า สู่ มูลค่า” ตำบลบ้านควน

บทความโดย ฟาริด้า  ยะหรี่   ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 74854

บ้านพอเพียงบ้านนา กระตุ้นจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาคนจน

โดย สุวัฒน์ คงแป้น /สมบูรณ์  ช่วยนะ ตำบลบ้านนา มีทั้งหม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Charat

สังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะรัด

โดย สุวัฒน์ คงแป้น /ไหม หมุนนุ้ย   เทศบาลตำบลชะรัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tha Maduea

ท่ามะเดื่อเพิ่มเติม คุณภาพชีวิตคนยากไร้ด้วยบ้านพอเพียง

 โดย สุวัฒน์ คงแป้น   เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว…

อ่านรายละเอียด