ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (6) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน จ.ปัตตานี “ซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้ แก้ไขปัญหาที่ดิน”

แกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองตะลุบัน  และผู้แทนภาคีเคร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (4 ) กองทุนฯ เทศบาลตำบลบางขะแยง จ.ปทุมธานี “สร้างอาชีพ ‘ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด’, ‘มัดย้อม-มัดยิ้ม’ ช่วยสมาชิกมีรายได้”

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางขะแยง  อ.เมือง  จ.ปทุม…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก 1

พอช.จับมือภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ด้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนะใช้เว็บ ‘จับโกง’

การสัมมนาเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต กรุงเทพฯ /…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (3) กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี “ธนาคารต้นยางเหียง-ขยะสร้างเงิน”

กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เสวียด  อนุรักษ์ต้นยางเหียง  และ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง

ขบวนองค์กรชุมชนราชบุรี ประสานพลังภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือ สร้างโอกาสในการเชื่อมโยง บูรณาการทำงานร่วมกัน

ราชบุรี : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เครือข่ายขบวนองค์กร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (2) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ‘วังกะพี้’ กับการพัฒนาผู้สูงวัยให้มีคุณภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ วังกะพี้ใช้รำกลองยาวเป็นเครื่องมื…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (1) ตำบลวังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร คนวังยาง “สุขภาพดี อยู่ 100 ปีอย่างสมบูรณ์”

         ‘กองทุนสวัสดิการชุมชน’ เป็นกองทุนในระดับตำบลหร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 38494562

ผอ.พอช. ร่วมเวทีเสวนา “การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชนครัวเรือนหลังภัยพิบัติ” อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส 4 ตำบล จำนวน 130 ราย

วันอังคารที่ 28 กพ.66 ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลโฆษิต…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 38494415

ผอ.พอช. นำทีมภาคใต้ พอช. เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกูแว ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ High Scope เร่งขับเคลื่อน 14 ศูนย์ของอำเภอตากใบ และพื้นที่ขยายผล 60 ศูนย์ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 28 ก.พ.66 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชน 1

“สวัสดิการภาคประชาชน” สร้างตาข่ายรองรับผู้ทุกข์ยาก ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ ปลูกไม้มีค่า ขยะผลิตน้ำมัน ‘สวัสดิการควายออกลูก-วัวออมบุญ’ สร้างนวัตกรรมทางสังคม (2)

กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ จ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมสมาชิกคัดแ…

อ่านรายละเอียด